Village La Molina

El nou poble a peu de pistes.

Concurs Vila Olímpica a La Molina, Puigcerdà 

village la molina tourism landscape planning architecture anna noguera

La Molina presenta candidatura com a seu dels Jocs Olímpics d'hivern de 2020, i es demana l'estudi d'ordenació de la futura Vila Olímpica, que posteriorment es convertirà en part del poble i de la vida a les pistes.

La nova ordenació del sector ha de convertir-se en el centre que manca a La Molina, potenciant la seva connexió amb la resta de zones urbanitzades.

El concepte de "poble a peu de pistes" sembla adient tant per organitzar una vila olímpica com per a una posterior vila turística. La idea de "village" no s'ha d'entendre en el seu vessant "pintoresquista" sinó des de les seves característiques més intrínseques.

village la molina tourism landscape planning architecture anna noguera
village la molina tourism landscape planning architecture anna noguera

Es proposa reinterpretar la idea de poble de muntanya basant-se en els seus elements configuradors; agrupació d’edificacions amb una estructura poc regular al voltant d’una plaça central plena de terrasses de cafeteries i restaurants, circulacions de vianants, carrer principal flanquejat per comerços, petites placetes i carrers sinuosos

La configuració dels pobles ha permès històricament el seu creixement segons les necessitats, amb una estructura que s’adaptava als nous canvis. Es proposa una organització de volums que permeti mantenir la coherència amb més o menys volums segons les necessitats olímpiques o les d’una posterior destinació turística de muntanya.

village la molina tourism landscape planning architecture anna noguera
village la molina tourism landscape planning architecture anna noguera

Emplaçament

La Molina, Puigcerdà

Promotor

FGC  (Ferrocarrils Generals de Catalunya)

Superfície construïda

108.820 m²

Data de projecte

2013