Viladecans

Habitatges a Viladecans.

Finalista concurs restringit La Caixa 2011

viladecans housing architecture anna noguera

Els habitatges es configuren segons la seva orientació, al sud obrint i protegint la façana, als testers amb balcons que capten el sol de sud i a la façana nord els cosos volats capten el sol de est i oest. Es proposen diverses tipologies que s’adapten a les diverses ubicacions per tal d’aprofitar al màxim les diferents orientacions, gaudint tots els habitatges de balcons exteriors i els de planta primera de terrassa aprofitant la major profunditat edificable.

viladecans housing architecture anna noguera
viladecans housing architecture anna noguera

Es proposen dos nuclis de comunicació vertical amb accés a 8 habitatges per replà.

El passadissos d’accés als habitatges donen a façana a través de dues escletxes que es resolen amb lames de vidre inclinades que il·luminen i ventilen els passadissos de forma natural i protegeixen del vent i del fred.

La volumetria exterior de l’edifici ve marcada per les escletxes que trenquen la façana i els vols de façana jugan amb el pla de la façana.

viladecans housing architecture anna noguera
viladecans housing architecture anna noguera

Emplaçament

Sector LLevant-parcel·la 22, Viladecans

Promotor

Obra social La Caixa

Superfície construïda

10.292 m²

Data de finalització

2011