Torre D'en Reig

Escuela Torre De'n Reig a Vilabertran, Girona.

Concurs restringit d'idees GISA

Situació: En el límit de la trama urbana i l'entorn rural.

El solar de la futura escola es troba als afores del poble, en un solar totalment rural en la actualitat, però amb previsió d’integrar-se en la trama urbana en un futur. D’aquesta manera el solar quedarà en el límit entre la trama urbana i la trama de camps, camins i xiprers tan característica de l’Empordà.

torre reig public facilities architecture anna noguera

Adequació a l'entorn: Les fileres de xiprers, la tramuntana.

El vent del nord, la tramuntana, és particularment fort en aquesta comarca. Tradicionalment, en aquest entorn rural, la manera de protegirse'n és disposar llargues fileres de xiprers, per tal d'aturar el vent. La disposició de l'escola al solar fa referència a aquestes línies. D'aquesta forma, uns blocs en forma de pinta, delimiten uns patis a recer de la tramuntana. L'enjardinament completa aquestes línies; es disposa una línia de xiprers al final del solar, i una altra per la banda est. Un joc de volums que crea racons i porxos orientats a sud, totalment protegits.

torre reig public facilities architecture anna noguera

Configuració de patis: Buits i plens.

Les capses son els plens, els patis i porxos son els buits. Entremig flueixen els espais de recorregut. Les capses estructuren grans patis.


La coberta: La cinquena façana.

La coberta es tracta com la cinquena cara d’aquestes capses de colors. Es planteja una coberta de tres colors diferents, que s’aproximen a les tonalitats triades per a les plaques de façana. 

torre reig public facilities architecture anna noguera

Configuració de l'edifici: Joc de capses de colors.

L’edifici s’estructura en paquets de programa que formen capses, que al seu torn contenen unes altres capses que contenen parts del programa mes petites. Les capses s’ajunten, s’apilen i es desplacen, formant un joc de volums. A més, les capses tenen diferents colors, com en un joc infantil. L’escola juga únicament amb tres tons ben diferenciats; blanc trencat, verd pistatxo, i verd molsa, que harmonitzen amb els colors dels camps del voltant. Entre les hi ha els espais de circulacions, on es van produint eixamplaments a les zones d’encreuaments de recorreguts i accés a les escales, evitant així la monotonia dels llargs passadissos.

Sistema constructiu: Prefabricat i en sec.

El sistema constructiu de l'edifici és totalment prefabricat i en sec, amb elements de grans mides. Els panells estructurals de fusta es collen a la llosa i entre ells.

torre reig public facilities architecture anna noguera

Emplaçament

Vilabertran, Girona

Promotor

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, GISA

Superfície construïda

3000 m²

Data de finalització

2011