STN

Habitatges a Sots Tinent Navarro, Barcelona

stn housing architecture anna noguera
stn housing architecture anna noguera

Edifici en solar triangular de molt poca superfície en planta i gran longitud de façana.

stn housing architecture anna noguera

S’organitzan uns petits habitatges tipus loft, un per cada planta, es col·loca el nucli de comunicacions vertical compactat amb el bany i la cuina adossat a la mitgera, distribuint la sala i el dormitori al llarg de la façana. Una porta corredissa separa la sala del dormitori a la fi de deixar lliure la façana en tota la seva longitud i aconseguir un efecte d’amplitud en uns habitatges tan petits.

stn housing architecture anna noguera

Un petit balcó resol l’angle mes agut d’entrega amb la mitgera i queda com mirador a la perspectiva del carrer. 

Emplaçament

Carrer Sots Tinent Navarro, 30-32, Barcelona

Promotor

Eurociutat,S.A.

Superfície construïda

350 m²

Data de finalització

1998