Roda de Ter

Centre de Atenció Primaria a Roda de Ter.

1º premi concurs restringit d'idees GISA

El solar previst és un solar triangular que limita per la seva cota alta amb dos carrers perpendiculars que el lliguen al nucli urbà, i per la part baixa amb l’avinguda de la Diputació.

roda ter public facilities architecture anna noguera

El bloc amb façana al carrer Sant Sebastià té dos plantes a partir de la cota del carrer, i el bloc més petit situat a sud, aprofita el desnivell topogràfic existent i té una planta més, lligada a un jardí situat a cota més baixa. Tots els jardins queden elevats respecte de la cota del carrer i venen delimitats per murs.

roda ter public facilities architecture anna noguera

La proposta parteix d’un joc de volums que configuren uns patis-jardins a diferents nivells que es relacionen entre ells i amb les edificacions que els delimiten. Es posa l’enfasi en la il·luminació natural de tots els espais i la seva relació amb els patis ajardinats.

Dos blocs desplaçats donan façana als carrer Ferran Alsina i carrer Sant Sebastià produïnt un pati d’accés a la part més alta del solar. S’alliberen espais lliures ajardinats a la banda de l’avinguda de la Diputació, relacionant-se amb la tipologia d’edificació aïllada amb jardins de l’altra banda del carrer i actuant de filtre amb el vial de més tràfic.

El nucli vertical de comunicacions s’ubica en l’espai entre els dos blocs, permetent la transparència entre el pati d’accés i els jardins interiors.

A la planta baixa, a partir d'un vestíbul central on s’ubica la recepció i l’administració, es sitúen les consultes generals i de pediatria, i l'àrea d'atenció continuada amb possibilitat de funcionar de manera independent.

La planta superior es destina a la resta de sales de consulta, els despatxos d’administració i l’àrea d’educació sanitària.

Les sales d’espera de les consultes de les dues plantes s’ubiquen amb vistes al jardí de planta baixa.

A planta semisoterrani s’ubica l’àrea mes privada de l’edifici, l’àrea de personal sanitari que gaudeix d’un jardí propi per el descans del personal.

roda ter public facilities architecture anna noguera

Emplaçament

Carrer Sant Sebastià i carrer Ferran Alsina a Roda de Ter

Promotor

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, GISA

Col·laboradors:

Isabel Bennasar

Superfície construïda

964m²

Data de finalització

2007