Països Catalans

Jardins dels Països Catalans, El Masnou

paisos catalans public spaces landscaping architecture anna noguera

A partir d’una plaça central que manté la continuïtat del carrer Brasil com a eix de vianants fins a la platja, l’espai s’organitza amb una pista polivalent situada a ponent i uns espais enjardinats fins el carrer Torrent de Can Gayo, per situar la resta d’usos, quiosc, terrassa, zona de jocs infantils, zona de prat i zona arbrada, organitzats en dues bandes longitudinals aprofitant la topografia del lloc.

paisos catalans public spaces landscaping architecture anna noguera

Aprofitant la diferència de cotes entre els carrers Manila i Uruguai, el projecte es desenvolupa en bandes longitudinals, totes amb paviments tous, diferents sorres i prat, delimitades per grades linials i bandes d’arbustives. Es preveu l’eixamplament de la vorera del carrer Manila per crear una zona d’estada-passeig lligada al carrer i amb vistes cap als jardins.

paisos catalans public spaces landscaping architecture anna noguera

La pista de jocs, espai polivalent, queda delimitada per una grada longitudinal a la vorera del carrer Manila, i per una petita tarima de fusta, petit escenari, al carrer Uruguai.

paisos catalans public spaces landscaping architecture anna noguera

Emplaçament

Carrer Manila, carrer Uruguai i Torrent Can Gayo, El Masnou

Promotor

Ajuntament de El Masnou

Superfície construïda

7177 m²

Data de finalització

2007