Ortola

Eco-resort a Ortola, Sardenya

ortola tourism landscape planning architecture anna noguera

El resort es planteja com una intervenció urbanísticament sostenible que considera múltiples aspectes:

Integració paisatgística de la intervenció en l’entorn natural.

Utilització de materials i tècniques de construcció locals.

Edificis d’alta eficiència energètica: amb sistemes passius, gran aïllament en murs i tancaments, molta inèrcia tèrmica en cobertes (cobertes vegetals); eficiència de les instal·lacions i utilització d’energies renovables: energia solar i fotovoltaica.

Eficiència en el cicle de l’aigua amb el profitament de les aigües freàtiques del naixement d’un riu per a la creació de piscines naturals i recuperació de les aigües plujanes per a cisternes i reg.


ortola tourism landscape planning architecture anna noguera

El terreny on es proposa ubicar l’eco-resort, és un terreny de gran bellesa natural amb unes formacions rocoses de granit que per efecte de la pluja i el vent adopten formes molt escultòriques.

En aquest entorn de característiques tan especials, es proposa una intervenció urbanística molt respectuosa, a fi d’aconseguir la màxima integració dels volums en el paisatge.

Els camins són trencats i sinuosos, endinsant-se en el terreny entre roques i matolls. És un projecte que cerca els racons, la quietud i els espais íntims.

Les edificacions també s’integren en els espais entre les roques. Les cobertes enjardinades es barregen entre els matolls. Els murs, construïts amb les pedres de l’indret, dialoguen amb l’entorn, alhora que assoleixen gran confort tèrmic i eficiència energètica.


ortola tourism landscape planning architecture anna noguera
ortola tourism landscape planning architecture anna noguera
ortola tourism landscape planning architecture anna noguera

Les característiques topogràfiques i geològiques del terreny afavoreixen una implantació dispersa del programa. El resort es planteja no com un tot concentrat sinó com un recorregut per les diferents parts del terreny. S’aprofiten les característiques intrínseques a cadascuna d’aquestes zones per a la ubicació de les diferents parts del programa.


ortola tourism landscape planning architecture anna noguera

Emplaçament

Ortola, Commune d'Irgoli, Sardenya

Promotor

MARMI DAINO REAL srl

Superfície construïda

35.000 m²

Data de projecte

2010