Mas Masó

Habitatges a Mas Masó, Girona.

1er Premi concurs Vivendes de Girona S.A.

mas maso housing architecture anna noguera

Es disposen els volums de forma que tots els habitatges gaudeixin d’orientació sud, est o oest a les sales d’estar.

Totes les sales d’estar disposen de terrassa que permet gaudir de l’espai exterior ben orientat i amb vistes a la zona verda. També es preveuen persianes corredises de lamel·les per protegir de l’enlluernament a determinades hores i èpoques de l’any.

mas maso housing architecture anna noguera

L’edificació es sitúa en elslímits nord i oest del solar formant una L que deixa l’espai lliure-plaça que es planteja com un espai arbrat que seria com la prolongació dels espais verds de l’escola i la riera.

mas maso housing architecture anna noguera
mas maso housing architecture anna noguera

L’organització del programa funcional dels habitatges en paquets; paquets de serveis i paquets de dormitoris i sales, permet introduïr i canviar usos així com redistribuïr espais en un futur. L’ús de divisions lleugeres i desmuntables facilita aquests canvis.

mas maso housing architecture anna noguera

Tots els habitatges gaudeixen de ventilació creuada natural, per façanes perpendiculars o enfrontades o pels nuclis de comunicació ventilats.


Es proposen 2 nuclis de comunicació vertical, amb 4 i 6 habitatges per replà, a la fi de minimitzar la repercussió espaicomú/habitatge. Uns talls a façana proporcionen il·luminació i ventilació natural a aquests espais d’accès als habitatges, alhora que permeten la ventilació creuada dels habitatges que no estan a la cantonada.

mas maso housing architecture anna noguera

Emplaçament

Carrer de les Agudes 1, sector Mas Masó, Girona.

Promotor

Vivendes de Girona S.A.

Col·laboradors:

Isabel Bennasar

Superfície construïda

6654 m²

Data de finalització

2009