La Lleialtat Santseca

Concurs d'idees Centre Civic La Lleialtat Santseca al barri de Sants

lleialtat santseca public facilities architecture anna noguera
lleialtat santseca public facilities architecture anna noguera

Espai Pati-Atri

Espai articulador:            

Encreuament dels accesos dels carrers Olzinelles, Dalmau i en el futur Maria Victora, punt neuràlgic dins de la estreta trama urbana.

Espai de relació social, espaial i visual, on se situen les comunicacions verticals i els espais de distribució.

Espai de relació entre l’antic i el nou, contrast entre la textura dels murs originals de maó manual i el nous tancament de policarbonat.


Espai climàtic:    

Espai semiclimatitzat amb un comportament totalment passiu: Aportació de llum i ventilació natural. Aportació del 31% energia renovable al consum de l’edifici a través de la coberta fotovoltaica.

lleialtat santseca public facilities architecture anna noguera
lleialtat santseca public facilities architecture anna noguera

Intervenció en el patrimoni

Diàleg nou-antic: Conservació i restauració de les façanes amb recuperació d’estuc a la calç i motllures originals.

Recuperació de la memória col·lectiva: Manteniment dels espais, materials i estructures que conformen el patrimoni històricoartístic.

Nous materiales ecoeficients: Materials sostenibles eficients i respectuosos amb les estructures existents atesa la seva lleugeresa i fàcil posta en obra.


lleialtat santseca public facilities architecture anna noguera

Emplaçament

Barri de Sants, Barcelona

Promotor

BIMSA

Superfície construïda

2026 m²

Data de finalització

2012