Facultat Turisme UdG

Concurs d'idees Facultat Turisme Campus Montilivi de la Universitat de Girona

facultat turisme udg public facilities architecture anna noguera

El solar se situa en un lloc estratègic del campus universitari. Confluència entre l’ordenació ortogonal de tots els edificis del campus universitari i la direcció marcada pel carrer Montllivi. 

facultat turisme udg public facilities architecture anna noguera

La proposta es formalitza com una ròtula entre les dues alineacions. L’edifici és un joc de volums que es maclen; un volum més alt seguint l’ortogonalitat del campus i uns cubs més petits que es giren en l’encontre amb la direcció del carrer Montllivi i recullen l’accés a l’edifici.

facultat turisme udg public facilities architecture anna noguera

Els espais exteriors es formalitzen amb la mateixa lògica que es configuren els volums. Uns plans pavimentats amb diferents alineacions conformen els diferents espais.

Uns espais ajardinats actuen com el negatiu dels plans pavimentats configurant diferents racons on gaudir de la fresca.

facultat turisme udg public facilities architecture anna noguera

Emplaçament

Campus Montilivi de la Universitat de Girona

Promotor

Universitat de Girona

Superfície construïda

4.045 m² + 6.375 m²

Data de finalització

2008