Cunit

Concurs Parc Urbà Pla del Castell, Cunit

cunit public spaces landscaping architecture anna noguera

Situat entre el centre històric i les noves zones residencials i d’equipaments, i entre la carretera general i les vies del tren, el futur parc ocuparà un lloc estratègic dins la trama urbana de Cunit. 

Aquesta posició junt amb les seves dimensions fan que aquest parc es configuri com el futur parc central de la ciutat.

cunit public spaces landscaping architecture anna noguera

La proposta es configura a partir d’unes franges atalussades i vegetades que ens permeten treballar la topografia a la fi de crear espais diferenciats que es relacionen i acullen els diferents usos previstos.

El solar, un quadrat de 200x200 metres és aparentment pla, amb una suau pendent cap al sud-oest.

cunit public spaces landscaping architecture anna noguera

Aquestes franges es situen en la direcció est oest reforçant la permeabilitat entre el casc històric i les noves zones d’equipaments.

cunit public spaces landscaping architecture anna noguera
cunit public spaces landscaping architecture anna noguera

Les franges es formalitzen amb talussos de diferents pendents que delimiten visualment els espais.

La vegetació és la característica del bosc mediterrani, pins (pinyoner i blanc) i alguns xipresos configuren l’arbrat, i en els talussos de pendent mes pronunciades es cobreix el sotabosc amb arbustos propis també de la flora mediterrània. A la banda nord del solar, es situa l’espai mes gran del parc.

cunit public spaces landscaping architecture anna noguera

Emplaçament

Pla del Castell, Cunit

Promotor

Ajuntament de Cunit

Superfície construïda

3450 m²

Data concurs

2007