Cap a Sant Gervasi

Projecte executiu Cap a Sant Gervasi, Barcelona.

1º premi concurs restringit d'idees GISA

cap sant gervasi public facilities architecture anna noguera
cap sant gervasi public facilities architecture anna noguera

El solar previst per el CAP està al límit entre la ordenació del Parc Sanitari i les noves alineacions marcades pel nou vial entre l’edifici Mestral i la nova Clínica Quirón. Les seves proporcions són quasi quadrades, molt diferents de les dels blocs existents i previstos dins el Parc.

L’edifici proposat vol emfatitzar la seva condició d’edifici cúbic, que actúa de ròtula entre l’ordenació del Parc, i la del nou vial i l’edifici Mestral. La volumetria juga amb aquestes dues directrius, produïnt entrants a façana que s’aprofiten per fer entrar llum i situar-hi petits balcons. A la planta baixa aquestes dues alineacions generen un porxo en la cantonada, que ens eixampla la vorera i ens recull l’entrada.

cap sant gervasi public facilities architecture anna noguera

Emplaçament

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

Promotor

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, GISA

Superfície construïda

2028 m²

Data de finalització

2008