Premio WAF 2019

Barcelona, 20 de desembre. - Els dos premis obtinguts i un esment al correcte ús de la fusta certificada en el projecte, durant el transcurs del WAF, són una clara mostra de la de la labor de síntesi aconseguida per Anna Noguera i Javier Fernández en aquesta obra.


Concretament el jurat del premi en la categoria de Completed Buildings - Sport, concedit en el concurs internacional d'arquitectura WAF, va destacar que és "Un projecte socialment transformador, requalificant un entorn urbà dens i donant-li un cor. Un ús excel·lent de recursos amb un esperit sostenible i un lloc màgic per a estar!"

turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch

Mentre que el jurat del Premi Mapei va destacar del projecte que li atorgava el
primer premi per transmetre els valors de la millor arquitectura sostenible. “El edificio respira y mejora el barrio desde este punto de vista. Es faro para el barrio y mejora urbanísticamente el lugar a través de la estrategia de la sustracción, generando el vacío y adaptándose al entorno de la mejor manera posible. Simplifica la complejidad de la sostenibilidad mediante un proyecto en que cada elemento contribuye a resolver todas y cada una de las dificultades con estrategias básicas como la iluminación natural, que genera espacios de gran calidad”.


De la resolució d'aquesta instal·lació esportiva construïda amb fons públics en un
districte situat en la perifèria de Barcelona, destaquen tres aspectes que el
converteixen en un projecte especialment sostenible.


- Sostenibilitat social: Regeneració urbana d'un entorn desestructurat per a convertir-lo en un espai verd preàmbul de l'edifici i lloc de relació dels veïns. Mitjançant una arquitectura confortable, càlida i amable, a diferència de la fredor d'altres equipaments similars.


- Sostenibilitat energètica: L'equipament podria considerar-se NZEB, gràcies a haver estat dissenyat amb criteris d'arquitectura passiva; utilització de sistemes eficients (complex software que gestiona tot l'edifici, aerotermia....); producció d'energies renovables, fotovoltaica en el propi edifici.


- Sostenibilitat constructiva: Utilització de la fusta com a element principal de tota
la construcció, la petjada ecològica de la qual és 0.


Segons declaracions d'Anna Noguera "Nosotros entendemos la sostenibilidad como parte intrínseca de nuestro proyecto y este doble reconocimiento confirma la necesidad de seguir proyectando y evolucionando en esta línea".

waf news architecture anna noguera
waf news architecture anna noguera
00 Turo © Enric Duch