Richard Neutra - Croquis de viatge

neutra news architecture anna noguera © Arquitectura Anna Noguera

Girona, 21 de Gener de 1992. - Del 21 de Gener al 20 de Febrer es va realitzar en el COAC de Girona una exposició commemorativa del centenari del naixement de Richard Neutra amb els dibuixos originals de l'autor, croquis de viatges i retrats, cedits per la California-State Polytechnic University, universitat en la qual Neutra va fundar el Departament de Projectes. Les comissàries de l'exposició van ser Anna Noguera, Estrella Ordoñez i Teresa Rovira.