Vil·la Urània

Una Vil·la entre flors i estels.

Concurs d'idees Vil·la Urània al barri del Farró

villa urania public facilities architecture anna noguera
villa urania public facilities architecture anna noguera

Evoquem el passat de la Vil·la Urània, recuperant la verdor del seu entorn durant el dia i la visió de les constel·lacions durant la nit.

Creem un passatge de jardins entre la Via Augusta i el carrer Saragossa, un oasi enmig d'un barri molt densificat i mancat d’espais verds.

Un passatge de frescor en el que l'antiga vil·la destaca com a nova icona del barri dins un corredor lúdic, de convivència i de repós.

villa urania public facilities architecture anna noguera

Construcció:
Estructura metàl·lica desengaxada de la façana: Perfils  horitzontals i cables verticals de suport a les enfiladisses.

Jardineres:
En planta baixa i penjades en punts determinats de l'estructura: Rec per degoteig i nebulitzadors: L’aigua s’obté d'aigues grises o d’aigües freàtiques.

Envolvent vegetal:
Composició de diferents espècies formant dibuixos arboris.

villa urania public facilities architecture anna noguera

Aportació bioclimàtica.
Sistema natural de refrigeració:
La renovació d'aire serà per la façana verda activada, l'aire entra 6ºC per sota de la temperatura exterior amb l'ajuda d'uns nebulitzadors d’aigua.

Protecció solar:
Es juga amb espècies peremnes i caducifòlies i amb diferents densitats de vegetació.

Humitat relativa:
Captació de l’aire humit rera la façana vegetal, contrarrestant la sequetat i reduint l'electricitat estàtica.

Disminució Illa de calor:
Gràcies a la protecció solar de les parts massisses de l'edifici i al refredament per evotranspiració.

Emplaçament

Barri del Putget, Barcelona

Promotor

BIMSA

Superfície construïda

2746 m²

Data de finalització

2013