Valldoreix

Nova Centralitat de Valldoreix.

- 2on Premi concurs d’idees
- Sel·leccionada Premis Rosa Barba, Biennal Europea de Paisatge

valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera

NOVA CENTRALITAT DE VALLDOREIX


ÀGORA VERDA


El projecte s'enfoca des d'una perspectiva no solament urbanística i arquitectònica, si no també des del paisatge, la integració en l'entorn i la sostenibilitat ambiental.

L'objectiu de la proposta és mantenir el caràcter verd tan específic de Valldoreix i crear un centre urbà integrat a la ciutat-jardí, una àgora verda.

valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera

L'Ajuntament de Valldoreix va convocar un concurs per a la creació d'un centre urbà; espai públic, equipaments, comerços i habitatges, dintre de la trama urbana de la ciutat-jardí.

valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera

La continuïtat de la Serra de Collserola:
Valldoreix es troba als peus de la Serra de Collserola, a la frontera entre la muntanya i Sant Cugat. La sensació d'estar enmig del parc natural es fa molt present quan s'arriba a Valldoreix des de Barcelona.

Valldoreix és un municipi bàsicament verd i arbratge. La proposta vol recollir aquest caràcter potenciant la continuïtat de Collserola a través de la seva estructura urbana.

valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera
valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera

Volumetria integrada en l'entorn, un jardí a diferents altures:

Es plantegen unes volumetries que s'integren en la trama de l'entorn i s'adapten a la topografia amb forta pendent. Aquests volums estan separats per uns corredors verds que connecten amb la Serra de Collserola, amb el seu arbrat i sotabosc autòcton. Son espais de biodiversitat, que faciliten la mobilitat de flora i fauna i permeten que percoli l'aigua per retornar al freàtic.

valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera

Cobertes enjardinades:

Las cubiertas de los edificios, muy visibles desde la parte alta del solar se tratan como una quinta fachada, tratándolas con diferentes tipos de vegetación y conformando un jardín a diferentes alturas; plano cromático de sedums, jardín de plantas aromáticas, anfiteatro con prado mediterráneo y huertos en la cubierta.

valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera
valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera

Transparència i fluïdesa dels espais a través dels corredors verds

valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera
valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera
valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera

Espai centrípet
Espai orgànic
Espai polivalent
Espai de referència

valldoreix public spaces landscaping architecture anna noguera

Emplaçament

Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, Valldoreix

Promotor

EMD Valldoreix

Col·laboradors

Anna Zahonero, paisatgista
Xavier Saltó, Instal·lacions i sostenibilitat
Manel Fernández, estructures
Eulàlia Arán, construcció i costos

Carles Rubio, Joan Borrell i Pedro García, arquitectes col·laboradors

Co-autors

Lara Ferrer

Begoña Rull

Superfície construïda

Solar: 13.800 m²
Edificació: 20.180 m²

Data de finalització

2014