Turó de la Peira

Poliesportiu i ordenació interior d'illa al Turó de la Peira, Barcelona.Premis i reconeixements a l'obra:

- 1er Premi Internacional BAQ 2022, Arquitectura Sostenible i Eficiència Energètica. Biennal Panamericana d'Arquitectura de Quito 2022.

- Premis Ciutat de Barcelona 2019. Arquitectura i urbanisme.

- 1er Premi Internacional WAF 2019, Edificis Esportius.

- 1er Premi Nacional Mapei 2019, Arquitectura Sostenible.

- Menció especial WAF 2019, Construcció en Fusta.

- 1er Premi concurs d'idees BIMSA 2014.


turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch

POLIESPORTIU

I ORDENACIÓ INTERIOR D'ILLA

AL TURÓ DE LA PEIRA


L'actuació en el Turó de la Peira ha suposat la regeneració integral d'un espai urbà inhòspit i desestructurat. La concentració de dos equipaments obsolets en un sol edifici ha permès la creació d'un espai verd que aporta qualitat de vida, mediambiental i serveix de suport a la biodiversitat.

La intervenció aposta per la sostenibilitat i el respecte al medi ambient des de la seva construcció fins al seu funcionament.

El disseny de l'edifici amb criteris d'arquitectura passiva juntament amb l'aplicació de noves tecnologies han aconseguit un equipament de gran eficiència energètica.

L'estructura principal de l'edifici és íntegrament de fusta prefabricada destacant la seva singularitat en tractar-se de dos espais de grans llums superposats.


La proposta posa especial èmfasi en les percepcions que es transmeten a l'usuari: Il·luminació natural, vegetació i fusta aporten un ambient càlid i acollidor, allunyat de la fredor característica d'equipaments similars.

turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch
turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch

L'Ajuntament de Barcelona va convocar en 2014 un concurs d'idees per a l'ordenació paisatgística de l'interior d'illa i un equipament esportiu consistent en una piscina interior climatitzada i una pista poliesportiva.

La proposta guanyadora va ser valorada per la integració paisatgística de l'edifici singular vegetalitzat en un interior d'illa i per la seva aposta per la sostenibilitat i el respecte al medi ambient.

REGENERACIÓ URBANA AMB UNA INFRAESTRUCTURA VERDA

Es va proposar una regeneració integral a nivell urbanístic, concentrant els dos equipaments en un sol edifici, amb la finalitat d'alliberar espai i crear un gran jardí. Una operació de desmineralització i renaturalització, eliminant murs i superfícies dures i salvant els desnivells amb talussos enjardinats que permeten diferents recorreguts adaptats i creen zones d'estar i jocs infantils.

L'interior d'illa s'ha convertit en un espai públic enjardinat que aporta qualitat ambiental, que és un lloc de relació social, i que serveix de preàmbul de l'equipament.

turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch
turo de la peira public facilities architecture anna noguera

INTEGRACIÓ VOLUMÈTRICA,

L'EDIFICI ÉS UN ELEMENT MÉS DEL JARDÍ

L'edifici se situa semiencastat en el terreny, adaptant-se a la topografia i salvant el desnivell existent. La façana al carrer Sant Iscle es configura com una façana urbana. Un porxo en cantonada ens convida a entrar.


turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch
turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch

L'edifici minimitza el seu impacte cap al jardí amb una galeria verda que l'embolica.

La vegetació del jardí es doblega i puja per la façana deixant una esquerda que recull l'entrada de la piscina.


L'edifici és un altre element del jardí i dialoga amb l'espai verd exterior.

turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch
turo de la peira public facilities architecture anna noguera
turo de la peira public facilities architecture anna noguera

NATURALITZACIÓ I CALIDESA DELS ESPAIS

La proposta posa especial èmfasi en les percepcions que l'espai físic transmet a l'usuari.

La il·luminació natural, la vegetació i la utilització de materials com la fusta, aporten un ambient acollidor i càlid, allunyat de la fredor característica de molts equipaments similars.

El nou equipament es compon per la superposició de dos grans espais; piscina climatitzada en planta baixa i pista poliesportiva en la planta superior.

turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch
turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch
turo de la peira public facilities architecture anna noguera

La pista esportiva es desenvolupa en les dues plantes superiors i gaudeix de bona il·luminació i vistes sobre el jardí. L'entreplanta a nivell de carrer permet la comunicació visual sobre la piscina i és on se situen els espais de servei, vestidors i recepció.

Una rampa semiexterior connecta directament el carrer Sant Iscle amb la pista on a més de la pràctica esportiva, està prevista la celebració d'altra mena d'esdeveniments.

ENERGIA: SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
La concepció de l'edifici amb criteris d'arquitectura passiva juntament amb l'aplicació de noves tecnologies, han aconseguit un edifici molt eficient a nivell energètic. Recentment l'equipament ha obtingut la qualificació LEED platinum.

turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch
turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch

ARQUITECTURA PASSIVA

El disseny de l'edifici s'ha realitzat amb criteris d'arquitectura passiva. El volum compacte i encastat en el terreny minimitza la superfície de façana evitant pèrdues tèrmiques.

El condicionament climàtic de la pista es realitza exclusivament de manera natural.

turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch

Finestres laterals combinades amb 24 claraboies estan monitorats mitjançant un sistema intel·ligent d'automatització que funciona amb sensors de temperatura, humitat, CO₂ i pluja, garantint la ventilació i la il·luminació natural.

La configuració de les diferents parts de l'envolupant s'ha determinat de manera selectiva segons l'orientació solar i requeriments de cada espai en funció de les dades proporcionades pel programa de simulació termodinàmica Energyplus de DesignBuilder i Radiance per a il·luminació natural.

turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch

SISTEMES EFICIENTS: MONITORATGE I AEROTERMIA

La climatització de la piscina i la producció d'aigua calenta es produeix mitjançant un sistema molt eficient de aerotermia que aprofita la producció elèctrica fotovoltaica.
S'han implantat també sensors i sistemes de control que optimitzen totes les instal·lacions.

PRODUCCIÓ D'ENERGIA RENOVABLE FOTOVOLTAICA

L'edifici compta amb més de mil metres de coberta ocupats per plaques fotovoltaiques, que generen 95.534 kWh anuals.

turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch

RETENCIÓ, RECUPERACIÓ I REUTILITZACIÓ AIGÜES PLUVIALS I GRISES

Un gran dipòsit situat en el soterrani recull l'aigua pluvial des de la coberta per al seu reciclatge i utilització per a la totalitat del reg de la façana verda.

La urbanització del jardí es compon de superfícies permeables on els desnivells es construeixen amb talussos vegetals que acaben en franges drenants que recullen l'aigua de pluja per a retornar-la íntegrament al freàtic.

ESPAI BIOCLIMÀTIC: FAÇANA VERDA
Una galeria verda envolta l'edifici tamisant la llum i protegint de la radiació solar en tres de les seves façanes. Està composta per jardineres lineals i malla d'acer electrosoldada per on s'enfilen les plantes creant un espai bioclimàtic que permet gaudir dels canvis d'estació i floració durant tot l'any.
El sistema de plantació és hidropònic, triat per la seva lleugeresa, durabilitat del substrat, capacitat de retenció d'aigua i facilitat d'instal·lació.

turo de la peira public facilities architecture anna noguera © Enric Duch

RECURSOS NATURALS: REDUCCIÓ DE LA PETJADA ECOLÒGICA

ESTRUCTURA 100% DE FUSTA PREFABRICADA
Les excel·lents característiques de la fusta amb relació al seu cicle de vida, va ser una de les raons per les quals es va triar aquest sistema prefabricat de fusta laminada, amb nul impacte ambiental, ja que la seva petjada ecològica és considerada zero. Es va valorar així mateix el seu bon comportament mecànic, adequació a l'ambient de la piscina, lleugeresa i consegüent estalvi en fonamentació i molt especialment la seva rapidesa d'execució, en un entorn difícil. Tota la fusta està certificada PEFC i el sòl de fusta, FSC.

turo de la peira public facilities architecture anna noguera

PREEXISTÈNCIES: UN ENTORN URBÀ DUR I DESESTRUCTURAT
El barri del Turó de la Peira es caracteritza per una gran densitat edificatòria de blocs d'habitatges de gran altura, i per la poca dotació d'espais verds.
El pati d'illa on es realitza la intervenció és un espai emmarcat per una trama heterogènia de diferents tipologies d'habitatges i ocupat, abans de l'actuació, per dos equipaments dispersos i obsolets; una piscina i una pista exterior.
El resultat era un entorn urbà inhòspit i desestructurat, caracteritzat per la suma d'és pacios residuals de superfícies dures, murs i escales de formigó que salvaven el desnivell existent entre els dos carrers, i per una absència total de vegetació.

turo de la peira public facilities architecture anna noguera

Emplaçament

Carrer Sant Iscle 50-54, Barcelona                                          

Promotor

BIMSA

Institut Barcelona Esports

Ajuntament de Barcelona

Co-arquitecte

J.Fernandez

Superfície construïda

4.430 m² edificació + 3.952 m² urbanització

Data de finalització

2018


Fotògraf

Enric Duch


Col·laboradors

Arquitecte tècnic: Dídac Dalmau

Càlcul d'estructures: Manel Fernández, Ton Coll (Bernuz Fernández SLP)

Equip redactor: Carles Rubio, Javier López, Lara Ferrer, Marc Busquets

Paisatge: Anna Zahonero, Pepa Morán, Víctor Adorno

Sostenibilitat, estratègia energètica, enginyer d'instal·lacions: Xavier Saltó (Caba Sostenibilitat)

Consultor Passivhaus, simulació energètica: Micheel Wassouf (Energiehaus), Oliver Style (Progetic)

Disseny d'il·luminació: Susaeta Iluminación

Medicions i pressupostos: Salvador Segura, Cristina Carmona (Ardèvol Consultors Associats)


Empreses i productes

EGOIN: Estructura de fusta laminada i CLT

HARITZ + BABILON: Façana vegetal cultiu hidropònic

AISLUX: Façana policarbonat cel·lular. Lluernas de policarbonat

ACTIS: Aïllaments multicapa

ROCKWOOL: Aïllament llana de roca

MYRTHA POOLS: Piscina prefabricades

REYNAERS: Fusteries d'alumini