Tamariu

Remodelació d'un habitatge entre mitgeres a Tamariu, Palafrugell

tamariu housing architecture anna noguera
tamariu housing architecture anna noguera

Antigament, les cases de Tamariu eren cases modestes, principalment de planta baixa i dedicades a la pesca. A poc a poc la pesca es va canviar pel turisme, però la població encara conserva l’encant d’aquests petits pobles mediterranis, abocats al mar i en certa manera aliens al ritme de vida actual. 

Tot i que l’edificació es troba aparentment en bon estat, i està en condicions de ser habitable, la seva configuració no respon a l’estil de viure dels nous propietaris, raó per la qual es proposa la seva remodelació integral.

tamariu housing architecture anna noguera
tamariu housing architecture anna noguera

Es proposa una reforma que recuperi l’autenticitat de la casa de poble i que valori la singularitat de cada espai en contraposició a la repetició característica d’un bloc de pisos.

tamariu housing architecture anna noguera
tamariu housing architecture anna noguera

Es remodela la façana i les seves obertures, mantenint els eixos verticals, com marca la normativa, però evitant la uniformitat dels forats.

Es configuren els detalls de façana amb criteris puristes i minimalistes i introduint els materials naturals propis de les construccions tradicionals.

tamariu housing architecture anna noguera
tamariu housing architecture anna noguera
tamariu housing architecture anna noguera

Es proposen modificacions en la distribució interior per tal d’adequar-se als requeriments funcionals dels nous propietaris.

tamariu housing architecture anna noguera
tamariu housing architecture anna noguera

Emplaçament

Passeig de Mar 12 Tamariu, Palafrugell

Promotor

Particular

Superfície construïda

158 m²

Data de finalització

2018

Fotografies per

Enric Duch