Rosa a la bastida

Una Rosa a la bastida.

Sel·leccionat als Premis Comarques de Girona

rosa bastida public spaces landscaping architecture anna noguera

Les “intervencions efímeres” han existit sempre a les ciutats. Res de nou. Han estat utilitzades per celebrar, adornar i embellir un espai i un temps concret. Flors, banderoles, torxes, catifes..., en parets, finestres, portes i carrers servien per expressar una celebració col·lectiva de benvinguda, de festeig, d’alegria.

rosa bastida public spaces landscaping architecture anna noguera

Imaginem – perquè no? - l’esforç constant per celebrar la vida a la ciutat. Qualsevol excusa és vàlida: una façana a restaurar, un carrer a arranjar, una bastida...

rosa bastida public spaces landscaping architecture anna noguera
rosa bastida public spaces landscaping architecture anna noguera

Una rosa s’empara del centre focal. És una rosa vermella, sensual i barroca.

A la visual llunyana, des de les escales de Sant Domènec, la torre de la Catedral es fa present com a fons de la perspectiva.

La rosa a la bastida ha estat una intervenció on “l’excusa” ha estat la bastida d’una casa del segle XVI en reformes. Una bastida que omple la visual de la Porta Rufina, una de les portes principals de la muralla medieval de Girona.

rosa bastida public spaces landscaping architecture anna noguera
rosa bastida public spaces landscaping architecture anna noguera

El joc òptic des de les escales de Sant Domènec la uneix visualment a la torre de la Catedral, símbol històric del “cor del poble”.

Emplaçament

Carrer Alemanys 5, Girona

Promotor

Privat

Superfície construïda

165 m²

Data de finalització

2008