Pintor Torrent

Ampliació CP Pintor Torrent.

- 1er premi d’Arquitectura de Menorca 05-08

pintor torrent public facilities architecture anna noguera

El nou edifici es proposa com un volum independent d'una sola planta, amb coberta plana, deslligat de l'edifici existent, situat al est del solar, delimitant el seu espai específic. Els dos edificis queden units amb la construcció d’un porxo exterior de connexió.

pintor torrent public facilities architecture anna noguera

L'edifici es subdivideix en dos volums que llisquen a partir de la línia d'accés definida per aquest porxo de connexió: el més alt, situat donant façana a sud on es situen les tres aules i la sala d'usos múltiples i el més baix, situat a nord i connectat amb el porxo exterior, des d'on es produeix l'accés a les aules i on es situen les petites dependències annexes i els serveis. Com a final es situa el departament i la sala de professors, també amb accés al pati.

pintor torrent public facilities architecture anna noguera
pintor torrent public facilities architecture anna noguera

L'edifici delimita una zona destinada a pati infantil al sud, on s’organitzen les aules exteriors i la zona de jocs. Les tres aules i la sala d'usos múltiples tenen sortida directa al pati a través d'un porxo cobert delimitat pels paquets de serveis.

Emplaçament

Ciutadella, Menorca

Promotor

Conselleria d'Educació i Cultura, Govern Balear

Superfície construïda

488 m²

Data de finalització

2005