L'Alzinar Zer Montseny

Centre docent públic CEIP L'Alzinar Zer Montseny.

- 1er premi concurs restringit d’idees GISA

El programa previst correspon a un centre CEIP de 4 unitats, segons els Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

alzinar zer montseny public facilities architecture anna noguera
alzinar zer montseny public facilities architecture anna noguera
alzinar zer montseny public facilities architecture anna noguera

La situació de l’edifici, apurant la separació mínima de tres metres per la banda superior, intenta alliberar al màxim el solar per la part del torrent i pel sud, a on es situen la pista i la zona de jocs. L’aula infantil i la seva zona de jocs es situa a la part inferior, propera al porxo i amb un accés directe des del carrer.

alzinar zer montseny public facilities architecture anna noguera

L’edifici es col·loca en la direcció del torrent, adaptant-se a la topografia, de forma que l’accés es produeix per la part més alta, deixant la zona de pati a la banda inferior.

Emplaçament

Carrer de la Font - Riera de Campins

Campins, Barcelona


Promotor

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, GISA

Superfície construïda

720 m²

Data de finalització

2007