KASBAH OULED ABDELHALIM

Valorització i rehabilitació de la Kasbah Ouled Abdelhalim de la regió de Rissani de Marroc per a la creació d'un hotel.

- 1er premi per a la rehabilitació de tres kashbas, 2015

kasbahs ouled abdelhalim tourism landscape planning architecture anna noguera

KASBAH OULED ABDELHALIM

Les valls del sud del Marroc constitueixen uns corredors de gran valor paissatgístic i cultural, però de fràgil estructura social i econòmica.
Les 1000 kasbahs i ksars que acompanyen el seu recorregut són les baules que han estructurat el territori durant els tres darrers segles. Llur presència imponent les ha convertit en elements indissociables del paisatge i en símbols d'identitat de la regió.
L'abandonament i ràpid deteriorament d'aquestes edificacions construïdes amb terra piconada evidencia el risc de desaparició d’aquest patrimoni d'escala territorial.
La proposta és valoritzar i rehabilitar algunes d'aquestes kasbahs per a la creació d’una xarxa d'hotels que siguin al mateix temps centres d'interpretacions de la cultura de la zona.

Es proposa una restauració respectuosa amb la història i amb allò existent, però que a la vegada, en suposi una nova visió. D'igual manera que el pas de les diferents èpoques ha deixat la seva empremta en els kasbahs, la nostra intervenció contemporània inevitablement en deixarà la seva. No es tracta de contrastar amb la nova arquitectura, sinó d'integrar-se i dialogar amb l'antiga. El repte de la intervenció és assolir el difícil equilibri entre els nous usos i els vells espais. El repte és mantenir l'esperit d'aquestes velles construccions; imponents, reservades i misterioses.

kasbahs ouled abdelhalim tourism landscape planning architecture anna noguera
kasbahs ouled abdelhalim tourism landscape planning architecture anna noguera

Una organització territorial composta de diversos Ksour.


La regió de Rissani es distingeix per la seva organització territorial particular, composta de diversos ksour escampats entre els terrenys de cultiu.
Un d'aquests ksour es desenvolupa al voltant de la kasbah Oulad Abdelhalim, coneguda com un dels llocs de residència del sultà.
La nova intervenció respecta les característiques d'organització territorial de la regió en proposar sobre el terreny un nou ksar que s'inspira en els ksour de la regió des d'un enfocament contemporani.

kasbahs ouled abdelhalim tourism landscape planning architecture anna noguera

Tres recintes fortificats


El ksar d'Oulad Abdelhalim es compon de diversos recintes fortificats: un recinte exterior que comprèn uns estables i uns habitatges en ruïnes, un segon recinte on residien les famílies dels xerifs i on se situa la mesquita, així com un tercer recinte que comprèn el palau pròpiament dit.

kasbahs ouled abdelhalim tourism landscape planning architecture anna noguera
kasbahs ouled abdelhalim tourism landscape planning architecture anna noguera

Un palau compost de manera simètrica segons uns eixos.


El Palau d'Oulad Abdelhalim, clarament influït per l'arquitectura andalusí, s'organitza simètricament segons uns eixos. Els espais, completament tancats a l'exterior, s'organitzen al voltant dels diferents patis.

kasbahs ouled abdelhalim tourism landscape planning architecture anna noguera
kasbahs ouled abdelhalim tourism landscape planning architecture anna noguera
kasbahs ouled abdelhalim tourism landscape planning architecture anna noguera

La proposta espaial i arquitectònica respecta i accentua aquest tipus de composició. Això és el que dóna caràcter a l'edifici i als seus espais i el que el distingeix d'altres hotels de la seva categoria. Les línies estructurals dels murs de la planta baixa s'han de conservar en les superiors.

Sota aquests criteris, els espais són senyorials i monumentals. No només preservem aquest patrimoni arquitectònic històric i valuós sinó que oferim als nostres hostes un experiència molt especial. El disseny interior hauria d'enfocar-se en accentuar aquestes característiques.

kasbahs ouled abdelhalim tourism landscape planning architecture anna noguera
kasbahs ouled abdelhalim tourism landscape planning architecture anna noguera

Emplaçament

Ouled Abdelhalim, Rissani, Sud del Marroc

Promotor

SMVK  Société Marocaine de la Valorisation des Kasbahs

Data de projecte

2015