KASBAH DAR EL HIBA

Valorització i rehabilitació de la Kasbah Dar El Hiba de les Valls del Sud de Marroc per a la creació d'un hotel.

- 1er premi per a la rehabilitació de tres kashbas, 2015

kasbahs dar el hiba tourism landscape alanning architecture annan noguera

KASBAH DAR EL HIBA

 

Les valls del sud del Marroc constitueixen uns corredors de gran valor paissatgístic i cultural, però de fràgil estructura social i econòmica.

Les 1000 kasbahs i ksars que acompanyen el seu recorregut són les baules que han estructurat el territori durant els tres darrers segles. Llur presència imponent les ha convertit en elements indissociables del paisatge i en símbols d'identitat de la regió.

L'abandonament i ràpid deteriorament d'aquestes edificacions construïdes amb terra piconada evidencia el risc de desaparició d’aquest patrimoni d'escala territorial.
La proposta és valoritzar i rehabilitar algunes d'aquestes kasbahs per a la creació d’una xarxa d'hotels que siguin al mateix temps centres d'interpretacions de la cultura de la zona.

Es proposa una restauració respectuosa amb la història i amb allò existent, però que a la vegada, en suposi una nova visió. D'igual manera que el pas de les diferents èpoques ha deixat la seva empremta en els kasbahs, la nostra intervenció contemporània inevitablement en deixarà la seva. No es tracta de contrastar amb la nova arquitectura, sinó d'integrar-se i dialogar amb l'antiga. El repte de la intervenció és assolir el difícil equilibri entre els nous usos i els vells espais. El repte és mantenir l'esperit d'aquestes velles construccions; imponents, reservades i misterioses.

kasbahs dar el hiba tourism landscape alanning architecture annan noguera
kasbahs dar el hiba tourism landscape alanning architecture annan noguera

El projecte es concep com a territorial. Les kasbahs s'han de convertir en elements estructuradors del territori que dinamitzin la seva economia i la seva cultura, alhora que es recupera el seu patrimoni arquitectònic i paisatgístic.

kasbahs dar el hiba tourism landscape alanning architecture annan noguera

Un exemple clar de l'estructura urbana dels Ksours


El Ksar de Tissergate es troba a la vora del palmerar de Drâa, entre paisatge àrids i un oasi. El Ksar és un clar exemple de l'estructura urbana dels Ksours i es caracteritza per un teixit urbà extremadament dens envoltada per una muralla reforçada amb torres. Aquesta estructura constitueix un mosaic de construccions i petits patis, una composició de volums quadrats o rectangulars que se superposen. La construcció en tova i la densitat urbana extrema aconsegueixen crear un microclima que manté interior del Ksar a una temperatura constant, per sota dels 45 °C en ple estiu.

Carrerons coberts


Els carrerons en al Ksar estan gairebé en la seva totalitat coberts, formant així passatges feblement il·luminats per patis. La Kasbah Dar El Hiba es troba dins del Ksar, prop de la muralla, i té un terreny annex, a l'altre costat del carrer.

kasbahs dar el hiba tourism landscape alanning architecture annan noguera
kasbahs dar el hiba tourism landscape alanning architecture annan noguera

La proposta de projecte de la Kasbah Dar El Hiba respecta les característiques urbanes del Ksar en connectar l'edifici principal amb el desenvolupament annex a través d'un passatge elevat. L'organització dels espais s'inspira en el mosaic de construccions i petits patis del teixit urbà.

Una intervenció que potencia l'estructura de patis.


La intervenció comprèn la rehabilitació, per a ús hoteler, d'un conjunt format per dos Kasbahs, la més antiga data de 1790, i dues Riads dins del recinte emmurallat del Ksar, i un solar enjardinat fora muralles. La densificació soferta en tot el conjunt al llarg dels anys, feia impossible distingir el pas d'una Kasbah a una altra i deixava molts espais sense il·luminació ni ventilació natural. La proposta parteix del buidatge d'espais intersticials, a fi de recuperar la petjada dels diferents edificis històrics que conformen el conjunt, creant uns patis que proporcionen un recorregut de plens i buits. Les diferents parts del programa s'adapten als espais històrics potenciant les característiques de cadascun d'ells.

kasbahs dar el hiba tourism landscape alanning architecture annan noguera
kasbahs dar el hiba tourism landscape alanning architecture annan noguera

En el solar contigu fora muralles es planteja la zona de hamam, restaurant i piscina, flanquejada per les palmeres existents. La connexió entre aquesta zona i el conjunt dins muralles es realitza a través d'un pas cobert per sobre del carrer, de la mateixa manera que els passos coberts característics de l'interior del Ksar. Aquest pas s'embolcalla en una gelosia de fusta, com una interpretació moderna de les tradicionals gelosies de les finestres.

kasbahs dar el hiba tourism landscape alanning architecture annan noguera

Emplaçament

Dar El Hiba, Vall de Drâa, Sud del Marroc

Promotor

SMVK Société Marocaine de la Valorisation des Kasbahs

Data de projecte

2015