Arenys de Munt

Escola Pública Sobiranys en Arenys de Munt.

- 1er Premi concurs restringit GISA

El solar de l'escola té un caràcter marcadament rural, i està situat en una zona en la que el planejament preveu edificació residencial de poca densitat. Es planteja una tipologia d'edifici extens que estructura el territori amb la seva implantació.

arenys public facilities architecture anna noguera
arenys public facilities architecture anna noguera
arenys public facilities architecture anna noguera

El programa s'organitza agrupant les diferents parts del programa en blocs (d'una o dues plantes) que es situen de forma que delimiten i es relacionen amb els diferents patis que es creen. 

arenys public facilities architecture anna noguera
arenys public facilities architecture anna noguera

Les barres d'aularis s'aboquen cap els petits patis de la dreta, les aules dels nens petits situades en planta baixa relacionades directament amb el seu pati, i les zones comunes cap al gran pati de l'esquerra, on hi haurà la pista poliesportiva.

arenys public facilities architecture anna noguera
arenys public facilities architecture anna noguera

Es plantegen unes lones de colors que tamizen la llum en aquests patis que són zona de jocs i aules exteriors.

arenys public facilities architecture anna noguera

Delimitant aquestes dues zones de patis i perpendicular als blocs d'aularis d'infantil i aules especials es sitúa el bloc d'aulari de primària. Aquest queda en planta pis i té en la planta baixa la zona d'administració i direcció, que deixa a banda i banda dos porxos que s'obren cap al pati gran i que serveixen de punts de relació i acumulació de gent; el que correspon a la zona d'accés general de l'escola i el que dona accés al gimnàs-espai polivalent.

arenys public facilities architecture anna noguera
arenys public facilities architecture anna noguera
arenys public facilities architecture anna noguera

La segona fase, planteja la implantació de l'escola a dues línies. Es preveu la construcció d'un nou bloc d'aules de dues plantes a la part sud del solar, delimitant un nou pati semitancat que segueix amb la mateixa estructura de patis de l'escola ja construïda. 

arenys public facilities architecture anna noguera

Emplaçament

Carretera de Lourdes 29, 08358, Arenys de Munt, Barcelona

Promotor

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, GISA

Col·laboradors

Isabel Bennasar

Superfície construïda

3273 m²

Data de finalització

2009

Fotografies per

Aleix Bagué

Jordi Miralles